Görme Engelliler

Okulumuzun Tarihçesi

TATBİKAT İLKÖĞRETİM OKULU’NUN TARİHÇESİ

         Tatbikat İlköğretim Okulu 1920 yılında İlk öğretmen Okulu ile beraber bugünkü Şair Nef-i  İlköğretim Okulu binasında eğitim-öğretime başlamıştır.

         Daha sonraki yıllarda; halen 200 m kadar yukarıda bulunan  ve Nene Hatun Kız Lisesi olarak kullanılan binada İlk öğretmen Okulunun uygulama (Tatbikat) okulu olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

        1949-1950 öğretim yılında tamamen teşkilatı ile öğretmen okulundan ayrılan ve daha önce vali konağı olarak inşa edilen  1942 yılında ortaokul, 1944 yılında erkek ortaokulu olarak hizmet veren   okulumuzun girişinde bulunan taş binaya taşınmıştır.

        1949 yılından itibaren taşındığı eski vali konağında eğitim öğretimini sürdüren Tatbikat İlkokulu öğrenci mevcutlarının artması nedeni ile yeni bir binaya ihtiyaç duymuştur.

      1973-1974 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçen ve şu an eğitim öğretimini sürdürdüğü ana binada da öğretime başlamıştır.1973 yılından itibaren her iki binada faaliyetini sürdüren Tatbikat İlkokulu 1985-1986 öğretim yılında taş binanın eskimesi ve öğrenci mevcutlarının azalması nedenleri ile bu binayı tamamen boşaltmış ve yeni binada eğitim öğretimini sürdürmeye devam etmiştir. 

     Okulumuz,1997-1998 öğretim yılından itibaren ilköğretimin  8 yıla çıkması nedeni ile Tatbikat İlköğretim Okulu adını almıştır.

       Tatbikat İlkokulu’nun boşaltmış olduğu taş bina bir 1997 yılı şubat ayına kadar Erzurum Öğretmen Evi, 1997 den 2004 yılına kadar Milli Eğitim Müdürlüğünün Sağlık Eğitim Merkezi olarak hizmet vermiş, Sağlık Eğitim Merkezi’nin Sağlık müdürlüğüne devredilmesinden sonra  Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onarımı yapılarak

      2007 şubat ayından itibaren tekrar okulumuza  devredilmiştir. Şu anda bu tarihi binada 2 sınıf kütüphane, rehberlik servisi  bilgisayar sınıfı, 1 derslikte 2 şube anasınıfı, müdür odası, müdür yardımcısı odası , 1 çalışma odası  okul müzesi, bodrum katında 1 Fen ve teknoloji sınıfı küçük bir salon depo ve arşiv olarak kullanılan bölümler bulunmaktadır. okulumuz 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesinden sonra Tatbikat ilkokulu olarak eğitime devam etmektedir.

      Halen okulumuzda 13 derslikte 26 şube 2 derslikte 4 anasınıfı ile Eğitim- Öğretim sürdürülmektedir.